ΟΑΕΔ – 2090 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις δύο χιλιάδες ενενήντα (2.090) μόνιμες θέσεις προστατευόμενων ατόμων του ν. 2643/1998 μέσω του ΟΑΕΔ. Οι θέσεις αυτές αφορούν την στελέχωση δημόσιων υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που προσλαμβάνουν προσωπικό μέσω ΑΣΕΠ.

Τα κριτήρια για τους ενδιαφερόμενους:

 • Να ανήκουν σε κάποια από τις ειδικές κατηγορίες προστασίας:
  1. ΑμεΑ: 500 θέσεις.
  2. Συγγενείς ΑμεΑ: 200 θέσεις.
  3. Πολύτεκνοι: 390 θέσεις.
  4. Τρίτεκνοι: 530 θέσεις.
  5. Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης: 250 θέσεις.
  6. Τέκνα Αναπήρων Πολέμου: 220 θέσεις.
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
 • Να έχουν γεννηθεί έως και το 2000.
 • Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
 • Να κατέχουν τους τίτλους σπουδών και τα τυπικά προσόντα που ορίζει η κάθε μία θέση.

Να σημειωθεί ότι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί για μία μόνο κατηγορία προστασίας, για μια κατηγορία προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) και μόνο σε μία προκήρυξη από τις 14 ανακοινώσεις των επιτροπών του ΟΑΕΔ.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι και την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021, με καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δικαιολογητικών ταχυδρομικώς την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021.

Απευθυνθείτε σήμερα στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας και κλείστε ραντεβού για να αναλάβουμε και την δική σας αίτηση το συντομότερο!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr

Πηγή: ethnos