ΟΔΑΠ

ΟΔΑΠ ΣΟΧ 1/2023 – 226 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων είκοσι έξι (226) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Διαχείρισης & Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.), ανακοίνωσε ο φορέας. Μέσω της νέας προκήρυξης, ζητείται προσωπικό Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Οι ειδικότητες και θέσεις που ζητούνται αφορούν την Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Δ.Α.Π., που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών αλλά και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες, που εδρεύουν ανά την επικράτεια.

Συγκεκριμένα οι ειδικότητες

 • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΓΛΥΠΤΩΝ
 • ΠΕ ΖΩΓΡΑΦΩΝ
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ
 • ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ειδίκευση Λίθου)
 • ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
 • ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ (εκμαγείων)
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
 • ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ

Να τονιστεί πως, οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών, ενώ όσοι είναι στους επιτυχόντες, θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 και λήγει την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023.

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας για να ενημερωθείτε και να αναλάβουμε την αίτησή σας, εύκολα και υπεύθυνα!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr