ΟΚΑΝΑ – 60 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Την πλήρωση συνολικά εξήντα (60) θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τη στελέχωση Μονάδων / Υπηρεσιών του Οργανισμού, ανακοίνωσε ο ΟΚΑΝΑ. Μέσω της νέας προκήρυξης, ζητείται προσωπικό Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Θέσεις και ειδικότητες

 • ΠΕ Ψυχολόγοι (20 Θέσεις) – Αττική, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Αλεξανδρούπολη, Τρίκαλα, Πύργος, Πάτρα.
 • ΠΕ Νοσηλευτές (2 Θέσεις) – Αττική, Θεσσαλονίκη.
 • ΠΕ Φαρμακοποιοί (2 Θέσεις) – Αττική, Θεσσαλονίκη.
 • ΠΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί (2 Θέσεις) – Αττική, Θεσσαλονίκη.
 • ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί (12 Θέσεις) – Αττική, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Αλεξανδρούπολη, Αγρίνιο, Πάτρα.
 • ΤΕ Νοσηλευτές (14 Θέσεις) – Αττική, Θεσσαλονίκη, Βέροια, Βόλος, Κομοτηνή, Πύργος, Ηράκλειο.
 • ΔΕ Ειδικοί Θεραπευτές (8 Θέσεις) – Αττική, Θεσσαλονίκη.

Να τονιστεί πως μέσω της προκήρυξης, ως κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού ορίζεται το 21ο.

Για την διαδικασία επιλογής λαμβάνονται υπόψη και μοριοδοτούνται οι εξής ομάδες κριτηρίων:

 1. Τυπικά και Εκπαιδευτικά προσόντα με συντελεστή βαρύτητας 33%.
 2. Εργασιακή εμπειρία με συντελεστή βαρύτητας 33%.
 3. Συνέντευξη με συντελεστή βαρύτητας 34%.

Συγκεκριμένα

 1. Τυπικά προσόντα.
  • Βαθμός τίτλου σπουδών.
  • Διδακτορικό / Μεταπτυχιακό / Δεύτερος Τίτλος Σπουδών.
  • Γνώση Ξένων Γλωσσών.
  • Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
 2. Εργασιακή Εμπειρία.
 3. Συνέντευξη.

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 και λήγει την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022.

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας για να ενημερωθείτε και να αναλάβουμε την αίτησή σας, εύκολα και υπεύθυνα!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr

Πηγή: workenter