ΟΣΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΟΣΕ 1/2022 – 90 ΝΕΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Ανακοινώθηκε απο τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.), η νέα προκήρυξη 1/2022. Συμφωνα με αυτήν, θα διατεθούν με σειρά προτεραιότητας ενενήντα (90) συνολικά θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Οι θέσεις

  • ΔΕ Προσωπικού Ελιγμών Κλειδούχων – Θέσεις τριάντα τέσσερις (34).
  • ΔΕ Σταθμάρχες – Θέσεις τριάντα έξι (36).
  • ΔΕ Τεχνίτες Ηλεκτρονικοί – Θέσεις πέντε (5).
  • ΔΕ Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι – Θέσεις δέκα (10).
  • ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου – Θέσεις πέντε (5).

Να τονιστεί πως οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να μην έχουν συμπληρώσει το 42ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την τελευταία ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινάει την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022 με καταληκτική ημερομηνία την Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2023.

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας για να ενημερωθείτε και να αναλάβουμε την αίτησή σας, εύκολα και υπεύθυνα!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr