ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 2020 – 2021

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Έχει ξεκινήσει απο Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 η Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» που αφορά στους Παιδικούς Σταθμούς καθώς και στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ, για το σχολικό έτος 2020-2021 και διαρκεί έως και την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 279 εκατομμύρια ευρώ, αποτελεί εξ ολοκλήρου δημόσια δαπάνη και οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενοι (μισθωτοι ή αυτοαπασχολούμενοι) και οι άνεργοι πολίτες. Τα κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή, οικονομική κατάσταση (οικογενειακό εισόδημα) και η κατάσταση απασχόλησης.

Εξαιρούνται των ανωτέρω περιορισμών (ύψος οικογενειακού εισοδήματος, κατάσταση απασχόλησης και οικογενειακής κατάστασης) τα προς φιλοξενία ΑμεΑ. Οι ενδιαφερόμενοι εφόσον επιλεγούν, λαμβάνουν «Αξία Τοποθέτησης» (voucher) προκειμένου οι ίδιοι να επιλέξουν το Φορέα/Δομή που επιθυμούν να φιλοξενηθεί το τέκνο τους.

Στο ΙΚΕΠ Πάτρας αναλαμβάνουμε και την δική σας αίτηση χωρίς να χρειαστεί να δεσμεύσετε τον χρόνο σας.

Για Περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr

Πηγή: ΕΣΠΑ