ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ – 2 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Σε προσλήψεις συνολικά δύο (2) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέσω της νέας προκήρυξης ΣΟΧ 2/2022 προχωρά η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2022 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, με έδρα την Πάτρα (Δήμος Πατρέων).

Το προσωπικό που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση έως και 6,5 μήνες (όχι μετά το πέρας της 30/11/2022).

Θέσεις και ειδικότητες

 • ΠΕ Γεωπόνων ή εν ελλείψει.
 • ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων Φυτικής Παραγωγής ή εν ελλείψει.
 • Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών ή Ανθοκομίας ή Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων.

Συμμετοχή στην συγκεκριμένη προκήρυξη μπορούν να υποβάλλουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών που κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα που ζητούνται για την θέση.

Κριτήρια επιπλέον μοριοδότησης

 • Χρόνος ανεργίας.
 • Πολύτεκνος γονέας / Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας.
 • Τρίτεκνος γονέας / Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας.
 • Μονογονεϊκή οικογένεια.
 • Ανήλικα τέκνα.
 • Τίτλος σπουδών / Μεταπτυχιακό / Διδακτορικό.
 • Εμπειρία.
 • Ποσοστό αναπηρίας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην ΣΟΧ 2/2022 της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας λήγει την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022.

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας για να ενημερωθείτε και να κάνετε την αίτησή σας εύκολα και υπεύθυνα!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr