ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – 201 ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΟΒΑ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

To Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σε συνέχεια των προκηρύξεων που ανακοίνωσε για την ενίσχυση τον Ενόπλων Δυνάμεων, προχωρά στην κατάταξη ή επανακατάταξη διακοσίων ενός (201) οπλιτών και εφέδρων στην Πολεμική Αεροπορία.

Αυτοί που θα επιλεγούν θα υπηρετήσουν για βραχεία περίοδο τριών (3) ετών, με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για επιπλέον (3) έτη.

Δικαίωμα αίτησης συμμετοχής έχουν οπλίτες καθώς και οι έφεδροι που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα τυπικά κριτήρια που ορίζει η προκήρυξη, όπως:

  • Δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους (Γεννηθέντες από 01/01/1994 και μεταγενέστερα).
  • Έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,60 μέτρα.
  • Οι οπλίτες, εφόσον διανύουν το τελευταίο τετράμηνο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων στην Πολεμική Αεροπορία.
  • Οι έφεδροι, που ανήκουν στην εφεδρεία της Πολεμικής Αεροπορίας, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την ημερομηνία απόλυσης τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Οι θέσεις κατανομής των ειδικοτήτων ΟΒΑ είναι οι εξής:

A/A ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
1 ΜΑΓΕΙΡΑΣ (ΜΑΓΡ) 30
2 ΚΟΥΡΕΑΣ (ΚΟΥΡ) 10
3 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΣ (ΜΕΤΕ) 16
4 ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ (ΝΟΣΟ) 15
5 ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ (ΝΟΣΗ) 10
6 ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (ΒΙΕΠ) 5
7 ΧΗΜΙΚΟΣ (ΧΗΜΙ) 5
8 ΒΟΗΘΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΒΕΛΠ) 17
9 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΗΛΕΓ) 15
10 ΟΔΗΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΟΔΟΧ) 15
11 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΜΗΑΦ) 7
12 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΜΗΟΧ) 10
13 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΚΕΓΧ) 10
14 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ (ΠΥΡΣ) 20
15 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ (ΑΣΤΥ) 10
16 ΑΜΥΝΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΑΜΑΔ) 6
ΣΥΝΟΛΟ 201

Κατόπιν παράτασης, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα λήγει την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021.

Απευθυνθείτε σήμερα στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας και κλείστε ραντεβού για να αναλάβουμε και την δική σας αίτηση το συντομότερο!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr