ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – 235 ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΟΒΑ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

To Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σε συνέχεια των προκηρύξεων που ανακοίνωσε για την ενίσχυση τον Ενόπλων Δυνάμεων, προχωρά στην κατάταξη ή επανακατάταξη διακοσίων τριάντα πέντε (235) οπλιτών και εφέδρων στην Πολεμική Αεροπορία.

Αυτοί που θα επιλεγούν θα υπηρετήσουν για βραχεία περίοδο τριών (3) ετών, με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για επιπλέον (3) έτη.

Δικαίωμα αίτησης συμμετοχής έχουν οπλίτες καθώς και οι έφεδροι που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα τυπικά κριτήρια που ορίζει η προκήρυξη, όπως:

  • Δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους (Γεννηθέντες από 01/01/1995 και μεταγενέστερα).
  • Έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,60 μέτρα.
  • Οι οπλίτες, εφόσον διανύουν το τελευταίο τετράμηνο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων στην Πολεμική Αεροπορία.
  • Οι έφεδροι, που ανήκουν στην εφεδρεία της Πολεμικής Αεροπορίας, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την ημερομηνία απόλυσης τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Θέσεις κατανομής των ειδικοτήτων

Α/Α Ειδικότητα Αριθμός
1 Μάγειρας (ΜΑΓΡ) 30
2 Κουρέας (ΚΟΥΡ) 13
3 Μετεωρολόγος (ΜΕΤΕ) 24
4 Νοσοκόμος (ΝΟΣΟ) 10
5 Νοσηλευτής (ΝΟΣΗ) 15
6 Βοηθός ιατρικών επαγγελμάτων (ΒΙΕΠ) 5
7 Χημικός (ΧΗΜΙ) 5
8 Βοηθός ελεγκτή πτήσεων (ΒΕΛΠ) 20
9 Ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων (ΗΛΕΓ) 15
10 Οδηγός οχημάτων (ΟΔΟΧ) 15
11 Μηχανικός αεροσκαφών (ΜΗΑΦ) 5
12 Μηχανικός οχημάτων (ΜΗΟΧ) 18
13 Χειριστής εγκαταστάσεων καυσίμων (ΚΕΓΧ) 10
14 Πυροσβέστης (ΠΥΡΣ) 35
15 Αστυνομικός (ΑΣΤΥ) 15
16 Αμύνης αεροδρομίων (ΑΜΑΔ) 10
Σύνολο 235

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Απευθυνθείτε σήμερα στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας και κλείστε ραντεβού για να αναλάβουμε και την δική σας αίτηση το συντομότερο!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr