ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ – 200 ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΟΒΑ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Με απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, σε συνέχεια των προκηρύξεων που ανακοινώθηκαν για την ενίσχυση τον Ενόπλων Δυνάμεων, προκηρύσσονται διακόσιες (200) θέσεις οπλιτών και εφέδρων στο Πολεμικό Ναυτικό.

Όσοι επιλεγούν για ανακατάταξη ή επανακατάταξη αντίστοιχα, θα είναι για βραχεία περίοδο τριών (3) ετών, με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για τρία (3) επιπλέον έτη.

Δικαίωμα αίτησης συμμετοχής έχουν οπλίτες καθώς και οι έφεδροι που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα τυπικά κριτήρια που ορίζει η προκήρυξη, όπως:

  • Δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους (Γεννηθέντες από 01/01/1995 και μεταγενέστερα).
  • Έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,60 μέτρα.
  • Οι οπλίτες, εφόσον διανύουν το τελευταίο τετράμηνο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων στο Πολεμικό Ναυτικό.
  • Οι έφεδροι, που ανήκουν στην εφεδρεία του Πολεμικού Ναυτικού, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την ημερομηνία απόλυσης τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Πίνακας αριθμητικής κατανομής ανά ειδικότητα για τους ΟΒΑ του Πολεμικού Ναυτικού

Α/Α Ειδικότητα Αριθμός
1 Τεχνικός όπλων (Τ/ΟΠΛ) 40
2 Τεχνικός μηχανολογικών συστημάτων (Τ/ΜΗΧ) 45
3 Επιχειρήσεων / Επικοινωνιών (ΕΕ) 35
4 Ηλεκτρολόγος (ΗΛ) 20
5 Αρμενιστής (ΑΡΜ) 10
6 Τεχνικός ηλεκτρονικών συστημάτων (Τ/ΗΝ) 10
7 Εσχαρέας (ΕΣΧ) 5
8 Βοηθός νοσηλευτικής (Β/ΝΟΣ) 20
9 Διαχειριστής (ΔΙΑΧ) 10
10 Διοικητής υποστήρηξης (ΔΙΟΙΚ) 4
11 Τεχνικός συνεργείων (Τ/ΣΥΝ) 4
12 Οδηγός τροχοφόρων οχημάτων (ΟΔΗΓ) 4
13 Ηλεκτρονικός υπολογιστών και δικτύων (ΗΝ/ΗΥ) 1
Σύνολο 200

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Απευθυνθείτε σήμερα στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας και κλείστε ραντεβού για να αναλάβουμε και την δική σας αίτηση το συντομότερο!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr