Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας νέων - ΙΚΕΠ Πάτρας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 14.800€

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Από τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου έχει ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τον Β’ κύκλο του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία».

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800€ και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις:

  • 1η δόση 4.000 € μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ.
  • 2η δόση 5.400 € μετά τη λήξη του α’ εξαμήνου από την έναρξη.
  • 3η δόση 5.400 € μετά τη λήξη του β’ εξαμήνου από την έναρξη.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 στις 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr & imm@ikeppatras.gr

Πηγή: ΔΥΠΑ