ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε ολοκληρωτικά την υποβολή αιτήσεων αλλα και ενστάσεών σας για προκηρύξεις προς ΑΣΕΠ και προς όλους τους δημόσιους και κρατικούς φορείς που δεν απαιτούν ενέργειες μέσω ΑΣΕΠ.

ΑΣΕΠ


  • Εγγραφή νέων μελών

  • Καταχώρηση στοιχείων και πληροφοριών

  • Αποστολή αιτήσεων και ενστάσεων προς ΑΣΕΠ

  • Διαγραφή απο τις υπηρεσίες ΑΣΕΠ

  • Επίλυση προβλημάτων


ΔΕΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΔΕΥΑΠ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΔΗΜΟΙ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΕΛΤΑ