ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ – 150 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή εκατόν πενήντα (150) ιδιωτών στη Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.), προκειμένου να καλυφθούν ισάριθμες κενές οργανικές.

Πίνακας κατανομής θέσεων:

Κατηγορία / Πτυχίο Θέσεις
Πληροφορικής και Επικοινωνιών 38
Μηχανικών (14 Πολιτικοί Μηχανικοί, 15 Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, 14 Μηχανολόγοι Μηχανικοί) 43
Μετεωρολογίας 19
Νομικής 18
Οικονομικών 32

Δικαίωμα αίτησης συμμετοχής έχουν άνδρες και γυναίκες που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα τυπικά κριτήρια που ορίζει η προκήρυξη, όπως:

 • Να μην υπερβαίνουν το 35ο έτος της ηλικίας τους ( Γεννηθέντες απο 01/01/1987 και έπειτα).
 • Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, κατά την ημερομηνία κατάταξής τους.
 • Να είναι κάτοχοι των τίτλων σπουδών που απαιτούνται για την κάθε μία κατηγορία θέσεων.
 • Να τονιστεί πως οι υποψήφιοι για την συμμετοχή τους θα υποβληθούν σε υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, γραπτές εξετάσεις καθώς και ατομική συνέντευξη.

  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στην έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ξεκινάει την Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021 από τις 08:00 και λήγει την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021 στις 14:00, συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου.

  Απευθυνθείτε σήμερα στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας και κλείστε ραντεβού για να αναλάβουμε και την δική σας αίτηση το συντομότερο!

  Για περισσότερες πληροφορίες:
  Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
  +30 69 70 118 706
  +30 2611 810 427
  info@ikeppatras.gr