ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ – 10 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | ΣΟΧ 1/2021

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Σε προσλήψεις συνολικά δέκα (10) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέσω της νέας προκήρυξης ΣΟΧ 1/2021 προχωρά ο Δήμος Πατρέων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014- 2020», στη Δομή Προώθησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς με προσωπικό Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) αλλά και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Θέσεις και ειδικότητες:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε)
 • Καλών Τεχνών – Θέσεις δύο (2).
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών – Θέση μία (1).
 • Αρχιτεκτόνων Μηχανικών – Θέση μία (1).
 • Διοικητικού Οικονομικού – Θέση μία (1).
 • Μουσειολογίας – Θέση μία (1).
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)
 • Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων – Θέση μία (1).
 • Φυλάκων – Θέσεις δύο (2).
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)
 • Καθαριστών/στριών – Θέση μία (1).

Να σημειωθεί πως οι θέσεις αφορούν σύμβαση δωδεκάμηνης (12) διάρκειας με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη της πράξης.

Συμμετοχή στην συγκεκριμένη προκήρυξη μπορούν να υποβάλλουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών που κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα που ζητούνται για την κάθε θέση.

Κριτήρια για επιπλέον μόρια:

 • Χρόνος Ανεργίας.
 • Πολύτεκνος Γονέας / Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας.
 • Τρίτεκνος Γονέας / Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας.
 • Μονογονεϊκή οικογένεια.
 • Ανήλικα τέκνα.
 • Τίτλος σπουδών.
 • Ποσοστό αναπηρίας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην ΣΟΧ 1/2021 του Δήμου Πατρέων ξεκινάει την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου και λήγει την Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021.

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας για να ενημερωθείτε και να κάνετε την αίτησή σας εύκολα και υπεύθυνα!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr