ΣΟΧ 1/2022 – 540 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Ανακοινώθηκε η νέα προκήρυξη του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πεντακοσίων σαράντα (540) ατόμων ειδικότητας πλήρους απασχόλησης.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν θα υπογράψουν σύμβαση 8μηνης διάρκειας με δυνατότητα παράτασης για άλλους οκτώ (8) μήνες, και δυνατότητα εκ νεου παράτασης για αλλους οκτώ (8) μήνες.

Θα ζητηθούν υποψήφιοι Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) ειδικότητας Εργασιακών Συμβούλων για να στελεχώσουν τα ΚΠΑ σε όλη την Ελλάδα, καθώς και στην Πάτρα.

Kριτήρια μοριοδοτησης:

  • Εμπειρία.
  • Βαθμός βασικού τίτλου.
  • Ανεργία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2022 με καταληκτική ημερομηνία την Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022.

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας για να ενημερωθείτε και να κάνετε την αίτησή σας εύκολα και υπεύθυνα!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr