ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ – 779 ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΟΒΑ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

To Υπουργείο Εθνικής Αμύνης προχωρά με νέα προκήρυξη στην πρόσληψη 779 Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (Ο.Β.Α.). Αυτοί που θα επιλεγούν θα υπηρετήσουν για 3 χρόνια με δυνατότητα παράτασης για ακόμη 3 χρόνια.

Δικαίωμα αίτησης συμμετοχής έχουν οι οπλίτες καθώς και οι έφεδροι που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα τυπικά κριτήρια που ορίζει η προκήρυξη, όπως:

  • Δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους (Γεννηθέντες από 01/01/1994 και μεταγενέστερα), ενώ για τις Ειδικές Δυνάμεις να μην έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος (από 01/01/1997 και μεταγενέστερα).
  • Έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,60 μέτρα.
  • Οι οπλίτες, εφόσον διανύουν το τελευταίο τετράμηνο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.
  • Οι έφεδροι, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την ημερομηνία απόλυσης τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Οι θέσεις κατανομής σε αριθμό ανά Σώμα/Όπλο είναι οι εξής:

A/A Όπλο – Σώμα Αριθμός θέσεων
ΤΧ 20
ΥΓ 34
ΕΜ 35
ΥΠ 15
ΜΧ 35
ΔΒ 30
ΑΣ 20
ΠΒ 95
ΤΘ 115
ΠΖ 160
Σύνολο 559
Αριθμός Θέσεων
Ειδικές δυνάμεις 220
Σύνολο 220

Κατόπιν παράτασης, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα λήγει την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021.

Απευθυνθείτε σήμερα στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας και κλείστε ραντεβού για να αναλάβουμε και την δική σας αίτηση το συντομότερο!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr


Πηγή: workenter