ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ & ΕΝΦΙΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΦΟΡΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ & ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ

ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ