ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΟΧ 2/2022 – 469 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τετρακοσίων εξήντα εννέα (469) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της χειμερινής περιόδου 2022 – 2023 στους Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, ανακοίνωσε ο φορέας.

Μέσω της νέας προκήρυξης ΣΟΧ 2/2022 που εξέδωσε η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ζητείται προσωπικό Τεχνολογικής (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Οι ειδικότητες

 • ΤΕ Λογιστικού.
 • ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων.
 • ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων.
 • ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας.

Οι υποψήφιοι/ες της ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών, ενώ όσοι τελικά επιλεχθούν, θα υπογράψουν σύμβαση πεντάμηνης (5) διάρκειας.

Τα κριτήρια μοριοδότησης

 • Χρόνος Ανεργίας.
 • Πολυτεκνία.
 • Τριτεκνία.
 • Μονογονεϊκή Οικογένεια.
 • Ανήλικα Τέκνα.
 • Βαθμός Τίτλου Σπουδών.
 • Διδακτορικό / Μεταπτυχιακό / Δεύτερος τίτλος σπουδών.
 • Εμπειρία.
 • Αναπηρία υποψηφίου / συγγενικού προσώπου.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινά την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 στις 08:00 και λήγει την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022 στις 08:00.

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας για να ενημερωθείτε και να αναλάβουμε την αίτησή σας, εύκολα και υπεύθυνα!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr